Giấy decal in mã vạch 3 TEM 50m

85.000VNĐ

Giấy decal in mã vạch 3 TEM 50m
Size: 35x22mm 3tem/ hàng Cuộn dài 50m

Danh mục: