Phí đăng ký mã số mã vạch

Phí đăng ký mã số mã vạch
Trong hệ thống mã số  EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử  dụng 8 con số (EAN-8).
Phí đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

+ Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)

+ Bảng đăng ký sử dụng mã vạch: 2 bản

+ Danh sách sản phẩm: 2 bản

Thời gian đăng ký mã số mã vạch

+ 2 ngày cấp Mã số tạm thời

+ Cấp giấy chứng nhận.

Phí đăng ký Mã EAN-13

Bảng Phí dịch vụ đăng ký mã số mã vạch:

– Phí đăng ký mã số mã vạch: 3.700.000VNĐ

Trong đó:

+ Phí dịch vụ đăng ký mã số mã vạch: 3.200.000VNĐ

+ Phí duy trì nộp cùng của năm đầu: 500.000VNĐ

Lựa chọn số lượng sản phẩm: Để biết phí duy trì nộp hàng năm theo loại mã doanh nghiệp:

+ Loại 10 số: 500.000VNĐ/năm  (Sử dụng được dưới 100 loại sản phẩm)

+ Loại 9 số: 500.000VNĐ/năm    (Sử dụng được dưới 1000 loại sản phẩm)

+ Loại 8 số: 1.000.000VNĐ/năm (Sử dụng được dưới 10.000 loại sản phẩm)

Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước 30/6 hàng năm cho Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Nguồn: baohothuonghieu.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *